As Salam

Pojok Renungan, Pembelajaran, Kajian tentang Islam

Mana Bukti Cintamu pada Nabi?

26 Februari 2010 jam 17:13

Mana Bukti Cintamu pada Nabi?

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dengan berbagai macam cara seseorang akan mencurahkan usahanya untuk membuktikan cintanya pada kekasihnya. Begitu pula kecintaan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setiap orang pun punya berbagai cara untuk membuktikannya. Namun tidak semua cara tersebut benar, ada di sana cara-cara yang keliru. Itulah yang nanti diangkat pada tulisan kali ini. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kepahaman. Baca lebih lanjut

Iklan

Maret 4, 2010 Posted by | akhlaq, aqidah, kajian | | Tinggalkan komentar

WASPADALAH TERHADAP PERANGKAP RIYA..!

Oleh
Syaikh Husain bin Audah Al-Awayisyah
sumber: almanhaj.or.id

IKHLAS UNTUK ALLAH TA’ALA [1]
Apa syarat diterimanya amal?
Sebelum anda melangkah satu langkah –wahai saudaraku muslim- hendaklah anda mengetahui jalan untuk merengkuh keselamatanmu. Janganlah anda memberati diri dengan amalan-amalan yang banyak,. Karena, alangkah banyak orang yang memperbanyak amalan, namun hal itu tidak memberikan manfaat kepadanya kecuali rasa capai dan keletihan semata di dunia dan siksaan di akhirat. [2]
Baca lebih lanjut

Juli 16, 2009 Posted by | tauhid | , | Tinggalkan komentar

Masa Muda, Waktu Utama Beramal Sholeh

Masa Muda, Waktu Utama Beramal Sholeh

Posted using ShareThis

April 9, 2009 Posted by | akhlaq | | Tinggalkan komentar

tawakkal bukan hanya untuk meraih kepentingan dunia saja

Tawakkal bukan hanya untuk meraih manfaat duniawi atau menolak bahaya dalam urusan dunia. Namun hendaknya seseorang juga bertawakkal dalam urusan akhiratnya, untuk meraih apa yang Allah ridhoi dan cintai. Maka hendaknya seseorang juga bertawakkal agar bagaimana bisa teguh dalam keimanan, dalam dakwah, dan jihad fii sabilillah. Ibnul Qayyim dalam Al Fawa’id mengatakan bahwa tawakkal yang paling agung adalah tawakkal untuk mendapatkan hidayah, tetap teguh di atas tauhid dan tetap teguh dalam mencontoh/mengikuti Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam serta berjihad melawan ahli bathil (pejuang kebatilan). Dan beliau rahimahullah mengatakan bahwa inilah tawakkal para rasul dan pengikut rasul yang utama.
Baca lebih lanjut

April 4, 2009 Posted by | akhlaq, kajian, renungan | | Tinggalkan komentar

Burung Saja Melakukan Usaha untuk Bisa Kenyang

Dari Umar bin Al Khoththob radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Seandainya kalian betul-betul bertawakkal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Al Hakim. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shohihah no.310)
Baca lebih lanjut

April 4, 2009 Posted by | akhlaq, hadist, renungan | , | 1 Komentar

DERAJAT HADITS SHALAT HAJAT

Oleh
Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

Datanganya masalah ini atas pertanyaan seorang shahabat, tentang shalat hajat yang terdapat dalam kitab pedoman shalat (hal. 503) karangan Al-Ustadz Hasbi.

Sesuatu amal ibadah tidak boleh kita kerjakan sebelum mengetahui dua syarat utamanya. Baca lebih lanjut

Maret 13, 2009 Posted by | hadist | , | 3 Komentar

7%

dari milis sebelah

Suatu ketika seorang manusia diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya dan berkata, “Tuhan ijinkan saya untuk dapat melihat seperti  apakah Neraka dan Surga itu”.

Kemudian Tuhan membimbing manusia itu menuju ke dua buah pintu dan    kemudian membiarkannya melihat ke dalam.
Baca lebih lanjut

Desember 27, 2008 Posted by | renungan | | Tinggalkan komentar

Bahaya Shalawat Nariyah

Shalawat Nariyah
diambil dari : http://muslim.or.id/aqidah/shalawat-nariyah.html

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu berkata: “Shalawat Nariyah cukup populer di banyak kalangan dan ada yang meyakini bahwa orang yang bisa membacanya sebanyak 4444 kali dengan niat menghilangkan kesulitan-kesulitan atau demi menunaikan hajat maka kebutuhannya pasti akan terpenuhi. Ini merupakan persangkaan yang keliru dan tidak ada dalilnya sama sekali. Terlebih lagi apabila anda mengetahui isinya dan menyaksikan adanya kesyirikan secara terang-terangan di dalamnya. Berikut ini adalah bunyi shalawat tersebut:” Baca lebih lanjut

Desember 11, 2008 Posted by | Uncategorized | , | 3 Komentar

Diantara “KEUTAMAAN HARI JUM’AT”

diambil dari milis assunah@yahoogroup..ditulis oleh Abu Rakan

– BERDO’A Pada Hari Jum’at

Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah ra, Bahwa Rasululloh Bersabda :
“Pada Hari Jumat terdapat saat (waktu) yang tidaklah seorang Muslim pun memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, pada saat itu melainkan Allah pasti memperkenankan permohonannya. Saat itu adalah sesudah Sholat Ashar.”
(HR Ahmad, menurut Iraqi hadist ini Shohih.)

Dari Jabir ra, Rasululloh bersabda :
“Hari Jum’at terdiri dari 12 saat, diantaranya terdapat satu saat dimana tidak seorang Muslim memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, melainkan Allah memberikan sesuatu yang dimohonnya kepada nya. Berusahalah menggapai saat itu, saat akhir setelah sholat Ashar.”
(HR Nasai, Abu Daud dan Hakim. Dalam Al Mustadrak, Hakim menyatakan hadist ini Shohih berdasarkan sanad Muslim.)
(Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari menyatakan sanadnya Hasan.)
Baca lebih lanjut

November 29, 2008 Posted by | hadist, kajian | | 1 Komentar

Mengejar Rahmat Allah

Alkisah, seorang ahli ibadah meninggal dunia. Saat hidupnya dia terkenal selalu beribadah kepada Allah Subhanallahu wa ta’ala. Shalatnya tekun dan khusyu’, baik yang wajib maupun yang sunnah, tak pernah lepas satu malampun dalam hidupnya dari shalat tahajud. Puasanya tak pernah lalai, dan bibirnya tak pernah berhenti dari berdzikir kepada Rabbnya. Ia selalu terlihat melakukan seluruh perintah Allah dan menjaga diri dari segala larangan-Nya.

Baca lebih lanjut

Oktober 11, 2008 Posted by | renungan | | 1 Komentar